Wegwijzer fondsen in Delft

Zinvol vrijwilligerswerk, mentorprojecten voor brugklassers, vakantieactiviteiten, sporten voor kinderen, taallessen. Delftse Fondsen steunen dergelijke organisaties of initiatieven om Delft prettiger voor iedereen te maken. Op deze gezamenlijke website laten de fondsen zien wie ze zijn en wat ze precies doen.

De fondsen

zijn Kerkelijke Stichting Stalpaert van der Wiele, Stichting voor Hulp aan Delftse Jongeren, Stichting De LichtboeiFonds 1818 en Rabobank Impactfonds. Elk fonds heeft een eigen historie, een eigen bestuur, eigen doelstellingen en voorwaarden om een bijdrage te krijgen. De Gemeente Delft heeft zich aangesloten bij de website Delftsefondsen.nl met de Eenmalige subsidie. Deze regeling sluit naadloos aan bij het donatiebeleid van de deelnemende fondsen.

Quickscan

Heeft u een project of initiatief in Delft dat een steuntje in de rug kan gebruiken? Dan is deze website een wegwijzer. Klik op de verschillende fondsen en kijk of uw aanvraag een kans van slagen heeft. Het handigst gaat dat door de QuickScan te doen. Zo ziet u heel snel bij welke fondsen u het beste een aanvraag kunt indienen.