YouthBank Delft


Helaas staat YB momenteel op non-actief. Er wordt onderzocht of en op welke manier een doorstart mogelijk is. Voor vragen over Youthbank, neem contact op met verhoeven@fonds1818.nl


YouthBank is het jongste fonds van Delft. De groep jongeren die de YouthBank vormen beslissen zelf wat belangrijk is voor hun stad en helpen anderen jongeren hun plannen uit te voeren. Iedere jongere (t/m 25 jaar) met een idee voor de stad kan een aanvraag doen bij YouthBank.

Wat is YouthBank Delft

YouthBank Delft is een groep jongeren die zelf beslissen wat belangrijk is voor hun gemeenschap en stad. Dit doen ze door zelf dingen te organiseren waar ze mensen samenbrengen en door plannen van andere jonge Delftenaren te ondersteunen met financiële middelen. Fonds1818 heeft hiervoor een start budget van €5000,- ter beschikking gesteld.

Aandachtsgebieden

YouthBank Delft heeft als vereiste dat projecten bedacht en uitgevoerd worden door jongeren. Iedere jongere t/m 25 jaar die iets wil betekenen voor de stad kan een budget aanvragen bij YouthBank Delft.

Of het nu een dansvoorstelling, een buurtcamping of een project voor eenzame senioren is; YouthBank staat open voor alle leuke ideeën die jongeren hebben om de stad voor iedereen beter te maken. De YouthBank beslist dan na een gesprek met de aanvrager of de aanvraag gehonoreerd wordt.

Historie

YouthBank Delft is maart 2016 van start gegaan als pilot van Fonds 1818.

YouthBank is een internationaal concept wat reeds op vele plekken in de wereld wordt uitgevoerd. Het is eind jaren ‘90 in Ierland ontstaan als reactie op de vele Europese gelden die beschikbaar kwamen om het vredesproces te stimuleren. Er werden op dat moment veel projecten opgezet voor jongeren maar weinig gesproken over wat zijn zelf belangrijk vonden.

YouthBank biedt jongeren de mogelijkheid om actie te ondernemen binnen hun eigen gemeenschap en mede te bepalen waar investeringen op in worden gezet. Inmiddels zijn in Ierland, maar ook in andere landen, vele YouthBanks actief. YouthBank Delft is de eerste en op dit moment enige YouthBank van Nederland.

Bestuur

YouthBank Delft wordt bestuurd door een groep jongeren en begeleid door coördinator Sanne Barkhuysen. Iedereen tussen 14-25 jaar kan en mag mee doen met de YouthBank groep.

YouthBank Delft wordt geadviseerd door Linda Ammerlaan en is altijd opzoek naar meer adviseurs of coaches voor jongeren!

Voor wie

Voor iedere jongere t/m 25 jaar die iets wil betekenen voor de stad.

Werkgebied

Het fonds richt zich op projecten in Delft.

CRITERIA

  • Projecten in Delft georganiseerd door jongeren tot 25 jaar.
  • Bij voorkeur projecten die een maatschappelijk doel hebben, in welke vorm dan ook.
  • Alleen steun aan jongeren t/m 25 jaar.
  • Geen steun voor exploitatiekosten of financiering van arbeidsplaatsen.
  • Kleinschalige projecten (mede) opgezet en uitgevoerd door vrijwilligers.
  • Donatiebedragen variëren over het algemeen tussen 100 en 750 euro.
  • Steun wordt in beginsel eenmalig gegeven.
  • Projecten die de YouthBank financiert zijn toegankelijk voor andere groepen.
  • Na afronding van een project wordt een evaluatie en verantwoording verwacht.

Wijze van aanvragen

YouthBank houdt het graag simpel een mailtje naar info@youthbankdelft.nl met je plan is al genoeg.

Hou er wel rekening mee dat YouthBank een fonds is gerund door jongeren. Toetsweken, vakanties en andere toevalligheden zorgen er soms voor dat het iets langer duurt dan dat we zouden willen.

Kleine bedragen en simpele plannen kunnen snel en eventueel met spoed door de YouthBank worden behandeld.

Contact

Vragen? Neem contact op via e-mail met Sanne Barkhuysen coördinator van YouthBank Delft, info@youthbankdelft.nl.

Volg ons op Facebook en Instagram.