Stalpaert van der Wiele

Een huiskamer voor eenzame mensen, projecten financieel beheer voor mensen met schulden en een zomer/winteracademie voor ouderen. Dat zijn voorbeelden van projecten welke door Stalpaert van der Wiele worden gesteund.

Wat is de Kerkelijke Stichting Stalpaert van der Wiele

De Kerkelijke Stichting Stalpaert van der Wiele is een te Delft gevestigd charitatief fonds.

Aandachtsgebieden

Stalpaert van der Wiele richt zich op het bevorderen van geestelijk, godsdienstig en maatschappelijk welzijn in de stad Delft in het bijzonder.

Historie

De geschiedenis van de Kerkelijke Stichting Stalpaert van der Wiele gaat terug naar 1710, toen het eerste viertal armmeesters waakte over de katholieke armen en wezen. De Kerkelijke stichting is de opvolger van eerdere instellingen op het gebied van armen-wezen- en bejaardenzorg in Delft. In 1978 kreeg het haar huidige naam. Deze naam verwijst naar de priester-dichter Joannes Stalpaert van der Wiele (1579-1630), die in 1612 werd belast met het pastoraat in Delft.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit mw. mr. A.M. Lander (voorzitter), mw. S.C.J. Vlek-van Rossum (secretaris), dhr. L.J. van Bilsen (penningmeester), dhr. drs. M. de Bruin, mw. M.C. Junius, mw. ir. J. van Gastel, dhr. mr. C.D.E. Qualm.

Voor wie

De Kerkelijke stichting Stalpaert van der Wiele verleent financiële steun aan instellingen van kerkelijke, charitatieve, sociale of wetenschappelijke aard, in het bijzonder gericht op minderjarigen, ouderen en kansarmen. Het bevorderen van geestelijke, godsdienstige of maatschappelijke welzijn heeft een streepje voor.

Werkgebied

Het fonds richt zich op Delft en de direct aangrenzende gemeenten.

Criteria

  • Bij voorkeur aan minderjarigen, ouderen en kansarmen in de regio Delft.
  • Aan instellingen, verenigingen of stichtingen zonder winstoogmerk, die, bij voorkeur, in het bezit zijn van een ANBI status.
  • Projecten waarbij vrijwilligers betrokken zijn, genieten de voorkeur.
  • Donatiebedragen variëren over het algemeen tussen 2.500 euro en 50.000 euro.
  • Geen steun wordt verleend aan individuele personen.
  • Financiële en inhoudelijke verantwoording na afronding van het project is een vereiste.

Wijze van aanvragen

Aanvragen kunnen via een aanvraagformulier digitaal worden ingediend: www.stalpaertdelft.nl

Contact

Vragen? Neem contact op via e-mail met Marja van Leeuwen, adviseur van Stalpaert van der Wiele, leeuwet@ziggo.nl of via info@stalpaertdelft.nl. Correspondentieadres: Tuindersvaart 33 2614 SM Delft