Rabobank Coöperatiefonds

De Rabobank is een coöperatie en keert daarom een deel van haar winst uit aan projecten die het culturele en maatschappelijke leven in het werkgebied van Rabobank Zuid-Holland Midden verbeteren. Bij donaties is geen tegenprestatie nodig.

De themagroep Coöperatiefonds bepaalt welke aanvragen worden toegewezen. Deze themagroep bestaat uit ledenraadsleden. Zij behandelen twee keer per jaar de aanvragen. De ledenraad behartigt het belang van klanten en leden van Rabobank Zuid-Holland Midden.

Werkgebied

Om in aanmerking te komen voor een donatie uit het Coöperatiefonds van Rabobank Zuid-Holland Midden moet het project plaatsvinden in de gemeente Delft, Lansingerland, Midden-Delfland of Pijnacker-Nootdorp.

Criteria

Wijze van aanvragen

Aanvragen kunnen worden ingediend via ons aanvraagformulier
Bekijk eerst of uw aanvraag aan de criteria voldoet en binnen de tijdslijnen past.

Contact

Voor vragen over het Coöperatiefonds van Rabobank Zuid-Holland Midden kunt u contact opnemen met de afdeling Marketing & Communicatie via telefoonnummer: 015 - 275 00 00 of een e-mail sturen naar communicatie.LH@rabobank.nl.