Vindt het project plaats in Delft?

De Delftse Fondsen richten zich in beginsel op Delft, maar sommige
aangesloten fondsen steunen ook projecten buiten Delft.

Gaat jullie project binnen zes weken van start?
Wie doet de aanvraag?

Een sociale onderneming is een organisatie met een winstoogmerk
die tot doel heeft sociale impact te realiseren.

Op welke leeftijd richt jullie project zich?
Onder welk hoofdthema valt jullie project?