HdB Voorgoed

 

WAT IS DE STICHTING HDB VOORGOED?

Stichting HdB Voorgoed is een in Delft gevestigd charitatief fonds.

AANDACHTSGEBIEDEN

HdB Voorgoed richt zich op het stimuleren van culturele en kunstzinnige projecten met permanent karakter, voornamelijk in de stad Delft. Ook het verfraaien van het straatbeeld met kunstzinnige objecten valt binnen de criteria.

HISTORIE

Stichting HdB Voorgoed is sinds 2022 actief.

BESTUUR

Het bestuur bestaat uit: H. de Bruin (voorzitter), W. Stuivenga (secretaris), E. Dolleman (penningmeester) en D. Leijdens.

VOOR WIE?

De stichting verleent financiële steun aan instellingen en organisaties die de stad Delft willen verrijken op het gebied van kunst en cultuur met een permanent karakter.

WERKGEBIED

Het fonds richt zich op Delft.

CRITERIA

  • HdB Voorgoed geeft geld aan instellingen, verenigingen of stichtingen zonder winstoogmerk, die bij voorkeur in het bezit zijn van een ANBI status.
  • Bij voorkeur zijn er vrijwilligers betrokken bij het project.
  • Donaties variëren over het algemeen tussen 2.500 euro en 50.000 euro.
  • Financiële en inhoudelijke verantwoording na afronding van het project is een vereiste.
  • De aanvrager streeft met het project geen politiek of religieus doel na. Ook projecten gericht op (eerstelijns) medische gezondheidszorg vallen buiten de criteria.
  • De aanvrager zoekt geen financiële steun voor één specifiek persoon of gezin.
  • Dierenwelzijn valt buiten de criteria.
  • Geen steun voor exploitatiekosten of financiering van arbeidsplaatsen.
  • Het project gaat niet eerder dan vier weken na het indienen van de aanvraag van start.

WIJZE VAN AANVRAGEN

Aanvragen kunnen via een aanvraagformulier digitaal worden ingediend op www.stichtinghdbvoorgoed.nl.

CONTACT

Vragen? Neem contact op via e-mail info@stichtinghdbvoorgoed.nl.