Gemeente Delft

De Eenmalige subsidie is een subsidie van de gemeente Delft die bijdraagt aan maatschappelijke projecten van (groepen) burgers en organisaties op gebied van participatie en innovatie. Het gaat daarbij om projecten op gebied van participatie, eigen en gezamenlijke kracht, zelfredzaamheid, sociaal klimaat, veiligheid, educatie, cultuur, sport, (sociale) innovatie, duurzaamheid, natuur en milieu.

Werkgebied

Vanuit de Eenmalige subsidie worden alleen projecten gefinancierd die gericht zijn op Delft. 

Criteria

De gemeente Delft stelt een aantal algemene eisen aan een aanvraag:

Voor wie
Voor (groepen) burgers en organisaties.

Regio
Het project komt ten goede aan de inwoners van Delft. 

Doel
Het project draagt bij aan een of meer van de volgende doelstellingen:

  • Participatie van inwoners van Delft
  • Eigen en gezamenlijke kracht van Delftenaren
  • Veiligheid en een goed sociaal klimaat
  • Duurzaamheid en het Delftse milieu

Doelgroep
Inwoners van Delft.

Start
Het project mag nog niet begonnen zijn.

Specifieke criteria
Daarnaast zijn er nog enkele specifieke criteria:

  • Samenwerking met andere partijen
  • Cofinanciering
  • Bijdragen aan meerdere doelstellingen
  • Maatschappelijke activiteit met vrijwilligers
  • Vernieuwende elementen
  • Borging van de activiteit

Wijze van aanvragen

De Eenmalige subsidie kun je digitaal aanvragen via www.delft.nl/subsidie en dan doorklikken naar Eenmalige subsidie. Hier staat ook alle informatie over de procedure en de algemene voorwaarden. Een complete aanvraag bestaat o.a. uit een projectplan, een begroting en een dekkingsplan.

U kunt het hele jaar door aanvragen indienen. Houdt wel rekening met een termijn van circa acht weken waarin de gemeente Delft de aanvraag onderzoekt en een beslissing neemt.

Contact

Vragen? Bel 14015 of stel een vraag via de website www.delft.nl.