Fonds 1818

Fonds 1818 is een vermogensfonds dat zich inzet voor de ondersteuning van allerlei maatschappelijke projecten van stichtingen en verenigingen zonder winstoogmerk.De aandacht gaat daarbij uit naar projecten op het gebied van Zorg en Welzijn, Kunst en Cultuur, Natuur en Milieu, Educatie en Duurzaamheid.

Fonds 1818 maakt ook kleine particuliere initiatieven mogelijk. Voor projecten van drie enthousiaste initiatiefnemers zijn donaties van maximaal 1.500 euro beschikbaar.

Werkgebied

Fonds 1818 geeft alleen donaties ten behoeve van projecten die gericht zijn op de regio waarin het fonds gevestigd is. Het betreft de regio Haaglanden met daarin de volgende gemeenten: Den Haag, Wassenaar, Leidschendam-Voorburg, Rijswijk, Delft, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Zoetermeer, Zoeterwoude, Leiden, Leiderdorp, Voorschoten, Oegstgeest, Katwijk, Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom en het Westland.

Criteria

Fonds 1818 stelt een aantal algemene eisen aan een aanvraag.

Voor wie
De aanvraag wordt ingediend door een stichting of een vereniging.
Fonds 1818 maakt ook kleine particuliere initiatieven mogelijk. Voor projecten van minimaal drie enthousiaste initiatiefnemers zijn donaties van maximaal 3.000 euro beschikbaar.

Regio
Het project komt ten goede aan de inwoners van de regio waarin Fonds 1818 actief is. Het project wordt bij voorkeur uitgevoerd door een organisatie uit de regio.

Doel
Het project heeft een (cultureel) maatschappelijk doel.

Doelgroep
Het project heeft een bredere doelgroep dan de eigen directe omgeving. Uitzondering hierop zijn groepen die specifieke aandacht vereisen.

Winstoogmerk
Uw organisatie mag geen winstoogmerk hebben.

Start
Het project mag nog niet begonnen zijn.

Wijze van aanvragen

Een aanvraag indienen bij Fonds 1818 kan door het sturen van een projectplan samen met een recente jaarrekening, een dekkingsplan en een kopie van de statuten. U kunt gebruikmaken van een checklist om te zorgen dat uw aanvraag volledig is.

U kunt het hele jaar door aanvragen indienen. Houdt wel rekening met een termijn van circa acht weken waarin Fonds 1818 de aanvraag onderzoekt en een beslissing neemt.

Fonds 1818 ontvangt aanvragen bij voorkeur per e-mail via aanvraag@fonds1818.nl.

Contact

Vragen? Bel de afdeling voorlichting en communicatie 070- 375 49 57 of stuur een e-mail naar info@fonds1818.nl. Ook op de website www.fonds1818.nl is meer informatie te vinden. Een aanvraag kunt u sturen naar aanvraag@fonds1818.nl.

Volg ons op Facebook.