De Lichtboei

Een hooiberg bij de Stadsboerderij, de Kinderacademie en de MaakbareWereld in het Reinier de Graaf ziekenhuis. Allemaal voorbeelden van projecten die gesteund worden door stichting De Lichtboei.

Wat is stichting De Lichtboei?

Stichting de Lichtboei is een in Delft gevestigde stichting ter ondersteuning van goede doelen. De stichting houdt zich bezig met het ondersteunen van mensen in een achterstandssituatie, met extra aandacht voor kinderen.

Aandachtsgebieden

Stichting de Lichtboei ondersteunt mensen in achterstandssituaties met extra aandacht voor kinderen. De Stichting ondersteunt projecten waarbij kansarme mensen vooruit worden geholpen door bijvoorbeeld kennisoverdracht en voorlichting.

Historie

Stichting de Lichtboei is eind 2015 opgericht.

Bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit prof.dr. L.J. Hofland (voorzitter), mr. S.C.J. Vlek-van Rossum (secretaris) en drs. M.J. Vlek (penningmeester).

Voor wie

Voor mensen in een achterstandssituatie met extra aandacht voor kinderen.

Werkgebied

Het fonds richt zich op projecten in Delft en op nationale projecten.

Criteria

 • Bij voorkeur een bijdrage aan een concreet fysiek doel
 • Alleen aan instellingen, verenigingen of stichtingen zonder winstoogmerk die, bij voorkeur, in het bezit zijn van een ANBI status.
 • Projecten waarbij veel vrijwilligers actief betrokken zijn bij de opzet en uitvoering, hebben een streepje vóór.
 • Bij voorkeur projecten waarvoor meerdere activiteiten of acties worden ondernomen om het benodigde bedrag binnen te halen.
 • Bij voorkeur projecten die de toekomstkansen van kansarme(re) kinderen en jongeren verbeteren.
 • Geen projecten van culturele aard. 
 • Steun wordt in beginsel eenmalig gegeven. Bij periodiek terugkerende projecten, zoals vakantiekampen, wordt steunverlening steeds opnieuw beoordeeld. De stichting is terughoudend bij financiele ondersteuning van projecten die naar de mening van het bestuur tot de taak van de overheid of tot het domein van het bedrijfsleven gerekend kunnen worden.
 • Projecten in het buitenland neemt Stichting de Lichtboei alleen in behandeling als het initiatief tot contact door de Stichting genomen is. 
 • Geen steun aan individuele personen.
 • Hecht geen waarde aan vermelding van haar donatie.
 • Vult geen exploitatietekorten aan en sponsort geen arbeidsplaatsen
 • Doet geen investeringen
 • Na afronding van een project wordt een evaluatie en verantwoording verwacht.
 • Donatiebedragen varieren over het algemeen tussen 5.000 euro en 50.000 euro.

Wijze van aanvragen

Aanvragen voor financiële ondersteuning kunnen worden gedaan via het formulier op de website www.stichtingdelichtboei.nl Vergeet niet de bijlagen mee te sturen. Aanvragen worden via info@ stichtingdelichtboei.nl in ontvangst genomen. Het bestuur beslist over een verzoek om ondersteuning. Het bestuur komt jaarlijks circa 6 maal bijeen. De behandeling van een complete aanvraag kan 2 à 3 maanden in beslag nemen. Dien daarom de aanvraag tijdig in. Tegen het besluit van het bestuur is geen beroep mogelijk.

Contact

Vragen? Neem contact op via e-mail met Marja van Leeuwen, adviseur van stichting de Lichtboei leeuwet@ziggo.nl of via info@stichtingdelichtboei.nl. Postadres: Postbus 2910, 2601 CX Delft.